Úvahy a inspirace pro řešení různých situací

Svěcení žen...

23. 2. 2011 21:37
Rubrika: Žena | Štítky: žena , svěčení , žena-kněz , život , farnost , vztahy

Svěcení žen patří mezi aktuální otázky. Protože Bůh na sebe vzal tělo muže a Ježíš si za své učedníky-apoštoly také vybral muže,  nejsou ženy svěceny. Nabízí se otázky: jaký význam má tato skutečnost pro člověka? Co by pro ženu obnášelo služebné kněžství v podmínkách naší současné církve?

Předpokládejme, že žena-kněz by po vzoru Panny Marie, která sice porodila Syna, ale zůstala pannou, byla vázána celibátem, aby se tak mohla cele odevzdat Bohu a službě své farnosti.

Nevylučujme ani, že by měla na starost několik farností a faru obývala sama. Berme v potaz i možnost zachování stejné struktury a způsobu života farnosti.

Vztahy s farníky: Aby si žena-kněz v dobrém slova smyslu uchovala autoritu, sotva by si mohla dovolit pustit farníka do své blízkosti natolik, že by jí mohl naplno říci: hele, neblbni, takhle to nejde... Lidé by si na různých akcích farnosti všímali (a sledovali) komu věnuje pozornost, s kým se baví více nebo naopak méně... Jako vysvěcené osobě by se jí nemálo farníků ostýchalo sdělit, co by si ve své farnosti představovali jinak. Ve zpovědnici a na různých setkáních by žena-kněz jistě byla příjemná, milá, naslouchající, plná pochopení... takže  nemálo lidí by předpokládalo, že bude vždy taková i v soukromí. Našli by se i lidé, kteří by si pokládali za čest patřit mezi její blízké, osobní přátele: domnívali by se, že kněz-přítel je automatická, přímá linka do nebe, záruka lepšího postavení v církvi, ve farnosti... Protože kněz je nejen učitel a soudce, ale i lékař, tíhli by k vysvěcené ženě bližní, kteří mají závažné osobní problémy, očekávali by, že je za ně vyřeší, převezme odpovědnost... a kdykoliv bude k dispozici.

Udílení svátostí: Kromě vysluhování svátosti oltářní, by žena-kněz udílela i svátost smíření. Ve zpovědnici by jistě vyslechla nejen hříchy kajícníka, ale i jeho osobní, někdy dost otřesná dramata... Stejné situaci by se musela postavit při udílení svátosti nemocných. Setkávala by se nejen se starými lidmi, ale i onkologicky nemocnými pacienty, mezi nimiž jsou i děti a mladí lidé...

Sdílet

Komentáře

PetraO Já bych nevěřícímu sdělila, že Bůh to tak ustanovil a pokusila bych se to přiblížit na životě a díle Ježíše a apoštolů, co všechno museli zvládnout a ustát. A Bůh jako Tvůrce člověka, Ježíš Kristus, jako jedinečný a nepřekonaný znalec každého srdce velmi dobře věděl, co by to pro ženu znamenalo, jak by to zvládala či ne. Věděl a vlastně ví lépe než my samy. Každému z nás se někdy stalo, že jsme považovali nějaký problém za vyřešený a když jsme to nejméně očekávali, s údivem jsme zjistili, že je to jinak... a co se v nás vlastně skrývá.

aku Osobně se domnívám, že dříve nebo později dojde ke změně. Historie nás tomu učí na každém kroku. A naši potomci si naše blogy budou číst s porozuměním. Vždyť oni žili v takové době :-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio